จ๊อบคนไทย ดอทคอม
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
TEST1MARCH2020 jobkonthai
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 41 ปี
 ส่วนสูง :   175 Cm. น้ำหนัก 78 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษา
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน/ผลิต
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  50,000 ขึ้นไป บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  กำลังศึกษาอยู่
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 วุฒิการศึกษา :  วทบ
 สาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.56
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา
 วุฒิการศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 สาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.72
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2562 ถึง ตุลาคม 2562
 บริษัท :  Zen Innovation Co.,Ltd.
 ที่อยู่บริษัท :  อำเภอลำลูกกา คลองเก้า จังหวัดปทุมธานี
 ตำแหน่ง :  ผู้จัดการโรงงาน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  บริหารหน่วยงานต่างๆในโรงงาน ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ความปลอดภัย และสิ่งแลดล้อม รวมถึงสอดคล้องกับข้อกำหนด กฏหมาย เป็นต้น
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2561
 บริษัท :  ไผ่ทอง ไอศครีม จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :  อำเภอคลองหลวง คลองหก จังหวัดปทุมธานี
 ตำแหน่ง :  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  บริหารหน่วยงานผลิต ควบคุมคุณภาพ ซ่อมบำรุง วางแผน-จัดซื้อ ให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดคล้องตามข้อกำหนดกฏหมาย
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2562
 สถาบัน :   เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด.
 หลักสูตร :   การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ISO22000:2018
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กุมภาพันธ์ 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2557
 สถาบัน :  เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด.
 หลักสูตร :  การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร FSSC22000:2005
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  28  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  33  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์      
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  1.สามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรม บรรยายหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เช่น FSSC22000,ISO22000,ISO9001,HACCP,BRC,GMP ฮาลาล 5ส กิกรรมกลุ่ม QCC QC-7 Tools,Kaizen เป็นต้น 2.เล่นดนตรี ร้องเพลง-สันทนาการ มีความรู้ด้านระบบแสง-เสียง กลางแจ้ง
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  1.ปี 2562 ปฏิบัติงานที่บริษัท Zen Innovation Group Co.,Ltd. -สามารถขอการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ISO22000:2018 สำหรับโรงงานผลิตอาหารเสริม (บ.อินโนว่า แลบโบราโทรี่ จำกัด.) คลองเก้า -สามารถขอการรับรอง ขออนุญาต สถานที่สำหรับผลิต ฮาลาล GMP codex สำหรับการผลิตภัณฑ์สมุนไพร และกาแฟสำเร็จรูป ให้กับ บ.ไอเฮริบ์ แลบบอราโทรี่ จำกัด. -สามารถต่อใบอนุญาต และขอการรับรองระบบ HACCP สำหรับไลน์การผลิตสินค้ากลุ่มอาหารเสริม ของบริษัท เซนไบโอเทค จำกัด คลองห้า - ปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิต โดยการปรับปรุงพื้นที่ผลิต ของอาหารเสริมโรงงานคลองเก้าให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นอีก 30% โดยนำหลักการของ Line Balance,Kaizen+5S มา่ประยุกต์ใช้ร่วมกัน และอื่นๆ 2.ปี 2560-2561 ปฏฺฺิติบัติงาน ที่บริษัทไผ่ทองไอศครีม จำกัด. โรงงานคลองหก -สามารถจัดทำระบบมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ สำหรับไลน์การผลิตสินค้ากลุ่มไอศครีมทั้งระบบ -สามารถจัดทำระบบและขอการรับรอง มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร GMP,HACCP สำหรับสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ไอศครีม และอื่นๆ
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 18 เม.ย. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : 18 เม.ย. 2563
 
จ๊อบคนไทย ดอทคอม