จ๊อบคนไทย ดอทคอม
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
TEST1MARCH2020 jobkonthai
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
Sticker Line by Chocobo
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 21 ปี
 ส่วนสูง :   157 Cm. น้ำหนัก 53 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าที่บัญชี
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  12,001 - 15,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  กำลังศึกษาอยู่
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  บัญชีบัญฑิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  0
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
 วุฒิการศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.69
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2561 ถึง กันยายน 2561
 บริษัท :  บริษัท ไบโอแลป จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 ตำแหน่ง :  นักศึกษาฝึกงาน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  RA ขึ้นทะเบียนยาภายในและภายนอกประเทศ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กันยายน 2558 ถึง กันยายน 2558
 สถาบัน :   วิทเทคนิคสมุทรปราการ
 หลักสูตร :   โครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้อาชีวศึกษา
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กันยายน 2557 ถึง กันยายน 2557
 สถาบัน :  โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง
 หลักสูตร :  ฝึกอบรมหลักสูตรนักศึกษาวิชามหารจราจร
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word      
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  40  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  35  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  ใช้โปรแกรมเอกสารสำนักงานได้อย่างคล่องแคล่ว ทำโปรแกรมตัดต่อวีดีโอได้พื้นฐาน
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  รางวัลชมเชย "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" จาก สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 5 ต.ค. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : 5 ต.ค. 2562
 
จ๊อบคนไทย ดอทคอม